DCOPEN 2008: xd-C

  St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final Winner
  MD Luan Dang [1]          
1 MD Elizabeth Vary Luan Dang [1]        
      Elizabeth Vary        
2   Bye 1 #1: Luan Dang [1]      
  VA Khang Nguyen   Elizabeth Vary      
3 VA Ha Nguyen Jianping Zhou #17: 21-12 21-9      
  MD Jianping Zhou Linda Wheatley        
4 MD Linda Wheatley #2: 21-17 21-19   Raulf Cheng    
  PA Devin Dobrowolski     Jingyi Zhang    
5 NJ An Nguyen Devin Dobrowolski   #25: 21-17 21-13    
      An Nguyen        
6   Bye 5 #3: Raulf Cheng      
  MD Raulf Cheng   Jingyi Zhang      
7 MD Jingyi Zhang Raulf Cheng #18: 21-15 21-16      
  NC Michael Shih Jingyi Zhang        
8 NC Ke Xu #4: 21-18 21-19     Raulf Cheng  
  AR Bobby Douangpangna [3/4]       Jingyi Zhang  
9 MD Pradnya Bhandari Bobby Douangpangna [3/4]     #29: 21-15 21-8  
      Pradnya Bhandari        
10   Bye 3 #5: Anup Aravind      
  MD Andrew Nhan   Dhanya Kurup      
11 MD Gina Wong Anup Aravind #19: 21-15 21-16      
  NJ Anup Aravind Dhanya Kurup        
12 NJ Dhanya Kurup #6: 21-16 21-9   Anup Aravind    
  WV Jason Young     Dhanya Kurup    
13 MD Fiona Mcnabb Austin Liou   #26: 21-18 21-19    
  MD Austin Liou Nikki Matha        
14 MD Nikki Matha #7: 21-12 21-7 Austin Liou      
  NC Rajendar Gade   Nikki Matha      
15 NC Soumya Gade Yuwen Pan #20: 21-14 21-16      
  VA Yuwen Pan Ellen Chyn        
16 VA Ellen Chyn #8: 21-13 21-13       Raulf Cheng
  VA Don Clements         Jingyi Zhang
17 VA Aileen Chyn Don Clements       #31: 21-13 21-23 21-16
  MD Eric Wong Aileen Chyn        
18 MD Michelle Chen #9: 16-21 21-15 21-18 Junichi Kasuga      
  NY Junichi Kasuga   Connie Wang      
19 VA Connie Wang Junichi Kasuga #21: 21-12 21-14      
  PA Zdravko Tyankov Connie Wang        
20 PA Anna Luong #10: 21-15 21-10   Yoshinori Higashi    
  NY Yoshinori Higashi     Hanh Luong    
21 PA Hanh Luong Yoshinori Higashi   #27: 21-15 20-22 24-22    
  NJ Kwang Huei Low Hanh Luong        
22 NJ Kai Li Tan #11: 21-13 21-11 Yoshinori Higashi      
        Hanh Luong      
23   Bye 4 James Cheh [3/4] #22: 21-15 10-21 21-17      
  MD James Cheh [3/4] Ikuko Mukai-Cheh        
24 MD Ikuko Mukai-Cheh #12:     Chong Lai  
  NC Chong Lai       Ying Kai Liu  
25 NC Ying Kai Liu Chong Lai     #30: 21-13 21-10  
  MD Kenneth Bohr Ying Kai Liu        
26 NJ Elena Yang #13: 21-14 22-20 Chong Lai      
        Ying Kai Liu      
27   Bye 6 Allen Liou #23: 21-15 21-18      
  MD Allen Liou Elizabeth Jensen        
28 MD Elizabeth Jensen #14:   Chong Lai    
  MD Yiou Li     Ying Kai Liu    
29 MD Lan Zhou Bud Lemoine   #28: 8-21 21-16 21-9    
  DC Bud Lemoine Joie Pacheco        
30 DC Joie Pacheco #15: 21-12 21-18 Chern-Hooi Lim [2]      
        Tam Nguyen      
31   Bye 2 Chern-Hooi Lim [2] #24: 21-10 21-10      
  PA Chern-Hooi Lim [2] Tam Nguyen        
32 NJ Tam Nguyen #16:        
               

DCOPEN 2008: xd-D

  Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final Winner
             
1 Bye          
  Loser #1 Khang Nguyen        
    Ha Nguyen        
  Khang Nguyen #32: Khang Nguyen      
2 Ha Nguyen   Ha Nguyen      
  Loser #2   #40:      
    Bye        
    If Loser #17   Michael Shih    
3 Bye     Ke Xu    
  Loser #3 Michael Shih   #48: 21-10 21-14    
    Ke Xu        
  Michael Shih #33: Michael Shih      
4 Ke Xu   Ke Xu      
  Loser #4 Devin Dobrowolski #41: 21-16 15-21 21-19      
    An Nguyen        
    If Loser #18     Michael Shih  
5 Bye       Ke Xu  
  Loser #5 Andrew Nhan     #52: 18-21 21-15 21-17  
    Gina Wong        
  Andrew Nhan #34: Bobby Douangpangna [3/4]      
6 Gina Wong   Pradnya Bhandari      
  Loser #6 Bobby Douangpangna [3/4] #42: 21-10 21-16      
    Pradnya Bhandari        
  Jason Young If Loser #19   Bobby Douangpangna [3/4]    
7 Fiona Mcnabb     Pradnya Bhandari    
  Loser #7 Jason Young   #49: 21-18 21-11    
    Fiona Mcnabb        
  Rajendar Gade #35: 17-21 24-22 21-17 Jason Young      
8 Soumya Gade   Fiona Mcnabb      
  Loser #8   #43:      
    Bye        
  Eric Wong No Match       Michael Shih
9 Michelle Chen         Ke Xu
  Loser #9 Eric Wong       #54: 21-16 11-21 21-17
    Michelle Chen        
  Zdravko Tyankov #36: 21-17 16-21 21-15 Eric Wong      
10 Anna Luong   Michelle Chen      
  Loser #10   #44:      
    Bye        
  Kwang Huei Low No Match   James Cheh [3/4]    
11 Kai Li Tan     Ikuko Mukai-Cheh    
  Loser #11 Kwang Huei Low   #50: 21-7 21-7    
    Kai Li Tan        
    #37: James Cheh [3/4]      
12 Bye   Ikuko Mukai-Cheh      
  Loser #12 James Cheh [3/4] #45: 21-12 21-12      
    Ikuko Mukai-Cheh        
  Kenneth Bohr If Loser #22     James Cheh [3/4]  
13 Elena Yang       Ikuko Mukai-Cheh  
  Loser #13 Kenneth Bohr     #53: 21-13 21-18  
    Elena Yang        
    #38: Allen Liou      
14 Bye   Elizabeth Jensen      
  Loser #14 Allen Liou #46: 21-10 21-14      
    Elizabeth Jensen        
  Yiou Li If Loser #23   Allen Liou    
15 Lan Zhou     Elizabeth Jensen    
  Loser #15 Yiou Li   #51: 21-15 21-23 21-15    
    Lan Zhou        
    #39: Yiou Li      
16 Bye   Lan Zhou      
  Loser #16   #47:      
    Bye        
    If Loser #24